ערבויות בפרויקטים מסוג תמ"א 38/פינוי – בינוי - אופיר בוטבול משרד עורכי דין

לפגישת ייעוץ חייגו :03-6326888

Info@oblaw.co.il

ערבויות בפרויקטים מסוג תמ"א 38/פינוי – בינוי

קיבלתם הצעה לביצוע פרויקט תמ"א 38/פינוי – בינוי בבניין בו יש לכם דירה?

מדובר בעסקאות מורכבות שבהן מומלץ לדיירי הבניין להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן בתחום שילווה את הדיירים אל מול היזם תוך כדי שמירה על זכויות בעלי הדירות במקרקעין ומקסום התמורות של בעלי הזכויות בפרויקט.

אחד הנושאים החשובים במסגרת התקשרות עם יזם לביצוע פרויקט תמ"א 38/פינוי – בינוי הינו הערבויות הניתנות על ידי היזם לבעלי הזכויות בפרויקט.

קיימות מספר ערבויות נפוצות בהסכמי תמ"א 38/פינוי בינוי, שנועדו להבטיח את ביצוען של התחייבויות היזם בהתאם להסכם, לרבות סיום בניית הפרויקט, מסירת דירות הבעלים החדשות וביצוע תיקונים ועבודות במסגרת תקופת הבדק והאחריות.

ערבות בנקאית – ערבות זו ניתנת לכל אחד מבעלי הזכויות על ידי היזם להבטחת התחייבויות היזם על פי ההסכם לבניית דירות הבעלים החדשות. מדובר בערבות בנקאית צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים, בנוסח שלפי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה – 1974, הניתנת לכל אחד מבלי הזכויות, כתנאי לפינוי דירת הבעלים הקיימות, בגובה שווי דירת הבעלים החדשה בהתאם לדו"ח האפס המאושר על ידי הבנק המלווה של היזם בפרויקט.

ערבות מיסים – ערבות זו נועדה להבטיח את תשלום מס השבח שצפוי לחול על כל אחד מבעלי הזכויות בפרויקט ושהיזם התחייב לשלם על פי ההסכם. ערבות זו מופקדת בידי ב"כ הבעלים עד למועד הפינוי בפועל של דירות הבעלים. מדובר בערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן בגובה מס השבח הצפוי לחול על הבעלים עפ"י חוות דעת של יועץ מס. ערבות זו ניתנת עבור כל יחיד בעלים ובניכוי כל סכום ששילם היזם על חשבון מס השבח של אותו יחיד בעלים.

ערבות שכירות – ערבות זו נועדה להבטיח את תשלום דמי השכירות לכל אחד מבעלי הזכויות בפרויקט החל ממועד פינוי הדירות הקיימות ועד למועד סיום בניית הפרויקט ומסירת הדירות החדשות לבעלי הזכויות. מדובר בערבות בנקאית אוטונומית פוחתת, צמודה למדד המחירים לצרכן, בסך של דמי השכירות המוסכמים עבור אותו יחיד בעלים.

ערבות בדק – ערבות זו נועדה להבטיח את ביצוע תיקון הפגמים ו/או הליקויים ו/או אי ההתאמות על ידי היזם אשר יחולו במסגרת תקופת הבדק והאחריות. מדובר בערבות בנקאית אוטונומית בשיעור מוסכם על ידי הצדדים משווי עלות ביצוע העבודות לבעלים, שתימסר על ידי היזם במועד מסירת כל אחת מדירות הבעלים החדשות ותהיה בתוקף ביחס לכל דירה בעלים חדשה, ממועד מסירתה בפועל ועד לתום תקופה מוסכמת על הצדדים וזאת לשם הבטחת ביצוע התחייבויות החברה לתיקון ליקויים כאמור בהסכם זה

משרדנו מעניק ליווי משפטי לדיירים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית – תמ"א 38/פינוי בינוי.

לפגישת ייעוץ ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 072-3972-593.

נשמח לעמוד לרשותכם.

אופיר בוטבול משרד עורכי דין

האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

שתפו ב:

מאמרים נוספים:

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021

ביום 16.1.2021 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת

על בטוחות של המשכיר בהסכמי שכירות

לא פעם מגיעים למשרדנו לקוחות עם בעיות בהסכמי שכירות שאפשר היה למנוע בקלות על ידי עריכה מקצועית של ההסכם ובכך למזער למשכיר סיכונים ולחסוך לו הוצאות רבות

הסכמי ממון

הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג נשואים או העומדים להינשא ובו מגדירים בני הזוג כיצד יחולקו נכסיהם במקרה של סיום נישואיהם ולא כפי

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי לפיו רשאי אדם בגיר שהוא בעל כשירות, לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד ,אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל

השאירו לנו הודעה