ייפוי כוח מתמשך - אופיר בוטבול משרד עורכי דין

לפגישת ייעוץ חייגו :03-6326888

Info@oblaw.co.il

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי לפיו רשאי אדם בגיר שהוא בעל כשירות, לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד ,אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים או לקבל החלטות בקשר אליהם, ולמנות אנשים מהימנים עליו כמיופי כוח אשר יפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו.  

הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (מעל גיל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. 

מיופה הכוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

  1. מלאו לו 18 שנים;
  2. לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף;
  3. מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו מיופה כוח לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא ניתן לו הפטר והוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
  4. הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;
  5. הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;
  6. הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.
    הוא אינו מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

מהם סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונו ולבחירתו של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים:

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות של הממנה, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים ,ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורו ועוד. 

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים:

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניו של הממנה (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים – הכוונה למשל, לטיפול ברווחתו, באיכות חייו ,בסיפוק צרכיו היומיומיים (מזון וביגוד למשל) ,בשמירה על אורח חייו התרבותי והדתי, בשיתופו בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים למשל), בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורו (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיו, בטיפול בענייני בריאותו (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד. 

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד:

ניתן לערוך בפני עורך דין וגם אח ,רופא ,פסיכולוג או עובד סוציאלי .בעניינים מסוימים – בפני בעל מקצוע טיפולי הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה ,יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו. 

מי רשאי לערוך את יפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין. 

 ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

מתי נכנס יפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ראשית, הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו.

בנוסף, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא יהיה הממנה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבע בייפוי הכוח המתמשך.

לפגישת ייעוץ ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 072-3972-593.

נשמח לעמוד לרשותכם.

אופיר בוטבול משרד עורכי דין

האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד ,אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

שתפו ב:

מאמרים נוספים:

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021

ביום 16.1.2021 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת

על בטוחות של המשכיר בהסכמי שכירות

לא פעם מגיעים למשרדנו לקוחות עם בעיות בהסכמי שכירות שאפשר היה למנוע בקלות על ידי עריכה מקצועית של ההסכם ובכך למזער למשכיר סיכונים ולחסוך לו הוצאות רבות

הסכמי ממון

הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג נשואים או העומדים להינשא ובו מגדירים בני הזוג כיצד יחולקו נכסיהם במקרה של סיום נישואיהם ולא כפי

השאירו לנו הודעה